Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής

Σεμινάριο Διαχείρισης και Επεξεργασίας Πληροφοριών

Καλωσορίσατε στις ιστοσελίδες του Σεμιναρίου Διαχείρισης και Επεξεργασίας Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι ομιλίες του σεμιναρίου λαμβάνουν χώρα στα κεντρικά κτίρια του Ο.Π.Α. (Πατησίων 76) περίπου κάθε δύο εβδομάδες, συνήθως Τετάρτες 12:00-13:00. Διοργανώνονται από ομάδα μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής (Θ. Καλαμπούκης, Π. Κωνσταντόπουλος, Μ. Βαζιργιάννης, Μ. Σιδέρη, Β. Βασσάλος , Ι. Ανδρουτσόπουλος, Ι. Κωτίδης, M. Τίτσιας), των οποίων τα ερευνητικά ενδιαφέροντα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μεθόδων απόκτησης, αναπαράστασης, ανάκτησης και γενικότερα διαχείρισης γνώσεων και πληροφοριών.

Εκτός από τα παραπάνω μέλη ΔΕΠ, τις ομιλίες παρακολουθούν φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) που εκπονούν εργασίες υπό την καθοδήγησή τους. Οι ομιλίες είναι ανοικτές σε όλους και ελπίζουμε ότι θα τις παρακολουθούν και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ιδιαίτερα του Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων, συνάδελφοι από άλλα ιδρύματα, φοιτητές του Ο.Π.Α. κλπ. Το σεμινάριο είναι προσανατολισμένο κυρίως προς ερευνητικά θέματα, καθώς επίσης συστήματα και εφαρμογές που αποτελούν καινοτομίες ή παρουσιάζουν άλλο έντονο ενδιαφέρον. Οι ομιλίες είναι τεσσαρων ειδών: ομιλίες επιπέδου συνεδρίου (45' παρουσίαση και 15' ερωτήσεις), σύντομες παρουσιάσεις ιδεών ή εργασιών (δύο παρουσιάσεις διάρκειας 15-20' τη φορά και συζήτηση), ενημερωτικές παρουσιάσεις (1-2 θέματα τη φορά) και εσωτερικές ομιλίες (απευθύνονται κυρίως στα μέλη του Τμήματος, αλλά είναι ανοικτές σε όλους). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρουσιάσετε εργασία σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα μέλη ΔΕΠ που διοργανώνουν το σεμινάριο.

Προγραμματισμένες ομιλίες

Οι ανακοινώσεις για τις ομιλίες δημοσιοποιούνται μέσω της λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Σεμιναρίου. Για να μάθετε πώς μπορείτε να γραφτείτε στη λίστα, στείλτε ένα κενό μήνυμα στη διεύθυνση sdep-help ατ aueb τελεία gr. Τα μηνύματα που στέλνονται στη λίστα προωθούνται αυτόματα και στα μέλη ΔΕΠ και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής του Ο.Π.Α.Προηγούμενες ομιλίες

bullet

11/11/2015 Despoina Trivela Despoina Trivela , IVML-NTUA, "Βελτιστοποιημένοι Αλγόριθμοι Επαναγραφής Ερωτημάτων σε Οντολογίες"

bullet

27/02/2013 M. Τίτσιας , Ο.Π.Α., "Auxiliary Counting Variables for Optimal Decoding in Hidden Markov Models with Applications to Cancer Genomics" (περίληψη)

bullet

06/02/2013 Γιώργος Γιαννακόπουλος και Βασίλης Σαλαπάτας , συνιδρυτές της μη κερδοσκοπικής εταιρείας SciFY, "SciFY: Συνεργασία για την αξιοποίηση έρευνητικών αποτελεσμάτων με στόχο την κοινή ωφέλεια" (περίληψη)(Διαφάνειες)

bullet

30/03/2012 Γιάννης Παπακωνσταντίνου, University of California, San Diego, "Efficient computation of web pages as a special distributed query processing problem".

bullet

04/05/2011 Themis Palpanas, Ο.Π.Α., "Indexing and Mining Scientific Data: Beyond One Billion Data Series" (περίληψη).

bullet

08/06/2011 Χρήστος Γιορδαμλής και Σεραφείμ Κατσικάς, (Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ) , "Διαχείριση γνώσης και πληροφορίας σε πολιτιστικούς οργανισμούς και προβολή του περιεχόμενου αυτού σε έξυπνες συσκευές" ,"Συνδυασμένη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση δεδομένων από αισθητήρες και μετρητές και ασύρματη μετάδοση της πληροφορίας με πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας"" (περίληψη)(Διαφάνειες)

bullet

08/06/2011 Αλέξιος Τζανετόπουλος - Φίλιππος Πρωτογερίδης - Δημήτρης Στριπέλης , ΟΠΑ , "Eclipsis - Facebook Client for the visually impaired" (περίληψη)
Γιώργος Καρακατσιώτης - Βαγγέλης Πτερνέας, ΟΠΑ, "Touring Machine" ((περίληψη)/(Βιντεο))

bullet

04/05/2011 Ιάσων Δεμοίρος , Co-Founder Qualia, "Επεξεργασία πληροφοριών για τη διαχείριση της φήμης ενός brand" (περίληψη)(Διαφάνειες)

bullet

04/04/2011 Σοφία Στάμου , Λέκτορας Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστήμιου, "Αξιολόγηση της Ποιότητας των Εξωτερικών Συνδέσμων της Wikipedia" (περίληψη)/(Διαφάνειες )

bullet

9/02/2011 Κωνσταντίνος Τσακαλώζος, Υποψήφιος Διδάκτωρας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, "Nefeli: Hint-based Execution of Workloads in Clouds" (περίληψη)

bullet

12/01/2011 Ανδρέας Βλάχος, Μετα-Διδάκτορας στο τμημα Biostatistics and Medical Informatics του University of Wisconsin-Madison.

bullet

05/01/2011 Γιάννης Παπακωνσταντίνου, Καθηγητής στο CSE department του UCSD, "The SQL-based all-declarative FORWARD web application development framework" (περίληψη).

bullet

25/05/2010 Jerome Simeon, Ερευνητης στο Scalable XML Infrastructure Group στο IBM T.J. Watson, "Algebraic Comprehensions (Database Optimization for Web 2.0 Queries) "(περίληψη).

bullet

23/02/2010 Μίνος Γαροφαλάκης, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης, "Streaming in a Networked World: Querying Distributed Data Streams (περίληψη).

bullet

03/02/2010 Πρόδρομος Τσιαβός, Πανεπιστήμιο Όσλο και London School of Economics, "Από το Ελεύθερο Λογισμικό και το Ανοιχτό Περιεχόμενο στην Ανοιχτή Διακυβέρνηση: Οργανωτικά, Τεχνικά και Νομικά Μοντέλα Παραγωγής Αξίας (περίληψη).

bullet

27/01/2010 Δρ. Β. Πλαχούρας, ΟΠΑ (DB-Net), "On the feasibility of multi-site web search engines" (περίληψη).

bullet

12/10/2009 Yannis Papakonstantinou, University of California at San Diego, "Do-It-Yourself Forms-driven Workflow Applications" (περίληψη).

bullet

7/10/2009: Γεωργία Κούτρικα, Stanford University, "FlexRecs: Εκφράζοντας και Συνδυάζοντας Ευέλικτες Συστάσεις" (περίληψη).

bullet

18/6/2009: Αντωνία Κυριακοπούλου, Ο.Π.Α., "Text Classification Using Clustering" (περίληψη).

bullet

4/5/2009: Νικόλαος Γαλατσάνος, Πανεπιστήμιο Πατρών, "Bayesian Inference via the Variational Approximation for Inverse Problems in Image Processing" (περίληψη).

bullet

8/4/2009: Μιχάλης Βαζιργιάννης, ΟΠΑ, "Predictive Learning for Web page ranking" (περίληψη).

bullet

25/6/2008: Βασίλης Βασσάλος, ΟΠΑ, "Νέες τεχνικές για την επεξεργασία ΧPath επερωτήσεων" (περίληψη).

bullet

25/6/2008: Δημήτρης Γκρίτζαλης, ΟΠΑ, "Απειλές και Τρωτότητες στη Διαδικτυακή Τηλεφωνία: Αντιμετώπιση του SPIT" (περίληψη).

bullet

4/6/2008: Γεράσιμος Λάμπουρας, ΟΠΑ, "Μέθοδοι αυτόματου εντοπισμού ορισμών σε συλλογές εγγράφων" (περίληψη).

bullet

21/5/2008: Robert Dale, Macquarie University, "The Generation of Referring Expressions: Where We've Been, How We Got Here, and Where We're Going" (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

20/5/2008: Robert Dale, Macquarie University, "Language Technology: An Overview of Commercial Applications and Underlying Technologies" (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

21/4/2008: Δέσποινα Σανούδου, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, "Οι πολλαπλοί ρόλοι της Βιοπληροφορικής στην ανάλυση του Γονιδιώματος" (περίληψη).

bullet

21/4/2008: Δημήτρης Γαλάνης, ΟΠΑ, "Query-Focused Summarization: the state of the art and future plans" (περίληψη).

bullet

5/3/2008: Γιάννης Βελεγράκης, University of Trento, "Intensional Associations Between Data and Metadata." (περίληψη).

bullet

14/12/2007: Dr. Martin Doerr, κύριος ερευνητής, Ινστιτούτο πληροφορικής ΙΤΕ, "The CIDOC Conceptual Reference Model - A New Standard for Knowledge Sharing." (περίληψη).

bullet

3/12/2007: Connie Bao, King's College, "Aspect-Orientation to Enhance Web Service Choreographies Using Standards-Based Approaches." (περίληψη).

bullet

7/11/2007: Δημήτρης Μαυροειδής, ΟΠΑ, "Προσαρμογή γνωστικού αντικειμένου σε συστήματα Στατιστικής Μηχανικής Μετάφρασης." (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

18/7/2007: Ανδρέας Βλάχος, University of Cambridge, "Bootstrapping biomedical named entity recognition." (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

18/7/2007: Δημήτριος Κ. Βασιλάκης, Ο.Π.Α., "A Game Theoretic Investigation of the Effect of Human Interactive Proofs on Spam Email." (περίληψη).

bullet

4/7/2007: Diego Molla, Macquarie University, Sydney, "Question Answering and AnswerFinder." (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

26/6/2007: Μαριλένα Κολλιάρου, Ο.Π.Α., "Ανάπτυξη συστήματος ερωταποκρίσεων για αρχεία ελληνικών εφημερίδων." (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

20/6/2007: Χρίστος Παπαδημητρίου, University of California at Berkeley, "Το διαδίκτυο ως ερευνητικό αντικείμενο." (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

13/6/2007: Άρης Κοσμόπουλος, Ο.Π.Α, "Διήθηση ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με διάφορες μορφές του απλοϊκού ταξινομητή Bayes και διαμοιρασμό φίλτρων μεταξύ χρηστών." (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

6/6/2007: Κωνσταντίνος Δανάς, Kingston University, "Health Informatics: An Introduction and a Case Study." (περίληψη).

bullet

23/5/2007: Γιώργος Καρακατσιώτης, Ο.Π.Α., "Αυτόματη παραγωγή συγκρίσεων σε ένα σύστημα παραγωγής κειμένων φυσικής γλώσσας." (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

9/5/2007: Σέργιος Θεοδωρίδης, E.K.Π.Α., "Support Vector Machines: A geometric point of view." (περίληψη).

bullet

26/2/2007: Ανέστης Γκανόγιαννης, Ο.Π.Α., "Αυτόματη Κατηγοριοποίηση Κειμένων. Ανασκόπηση και μελλοντικά σχέδια." (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

20/2/2007: Βασιλική Ντρίτσου, Ο.Π.Α., "Χρήση Σημασιολογικών Συσχετίσεων στην Ευρετηρίαση και Ανάκτηση Πληροφοριών" (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

20/12/2006: Χρήστος Αμανατίδης, Ο.Π.Α., "Linked Decompositions, Internet Routing, and the Power of Choice in Polya Urns" (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

6/12/2006: Darrell Conklin, City University, London, "Segment class models for music" (περίληψη).

bullet

5/7/2006: Γιώργος Λουκαρέλλι, Ο.Π.Α., "A Greek Named-Entity Recognizer that Uses Support Vector Machines and Active Learning" (περίληψη, διαφάνειες, άρθρο).

bullet

21/6/2006: Δημήτρης Γαλάνης, Ο.Π.Α., "Ανάπτυξη μηχανής παραγωγής φυσικής γλώσσας για οντολογίες OWL" (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

21/6/2006: Βασιλική Ντρίτσου, Ο.Π.Α., "Ontology-Supported Web Searching" (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

21/6/2006: Πρόδρομος Μαλακασιώτης, Ο.Π.Α., "Automatic extraction of paraphrasing rules: A survey and plans for future work" (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

31/5/2006: Μιχάλης Πετρόπουλος, University of Buffalo, "Interactive Query Formulation over Web Service-Accessed Sources" (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

24/5/2006: Βασίλης Βασσάλος, Ο.Π.Α., "MiniCount: an efficient algorithm for answering count queries using views" (περίληψη, διαφάνειες, άρθρο).

bullet

9/5/2006: Gerhard Weikum, Max-Planck Institute of Computer Science, "Distributed Statistics for Peer-to-Peer Web Search" (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

11/4/2006: Abraham Bernstein, University of Zurich, "iRDQL - Imprecise Queries Using Similarity Joins for Retrieval in Ontologies and XML documents" (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

29/3/2006: Ίων Ανδρουτσόπουλος, Ο.Π.Α., "Source authoring for multilingual generation of personalised object descriptions" (περίληψη, διαφάνειες, άρθρο).

bullet

15/1/2006: Χαράλαμπος Γεωργιάδης, Ο.Π.Α., "Improving the Efficiency of XPath Execution on Relational Systems" (περίληψη).

bullet

11/1/2006: Νίκος ΜαμουλήςUniversity of Hong Kong, "Efficient aggregation of ranked inputs" (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

22/12/2005: Ειρήνη Παπαθεοδώρου, Imperial College London, "Inference of gene relations from microarray data by abduction" (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

20/12/2005: Π. Ανδρίτσος, ITC-irst και University of Trento, "Scalable clustering of categorical data and applications" (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

16/12/2005: Π. Ηπειρώτης, NYU, "QProber: εξερευνώντας τον Αόρατο Ιστό" (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

18/7/2005: Ι. Ανδρουτσόπουλος, Ο.Π.Α., "A game theoretic model of spam e-mailing" (διαφάνειες, άρθρο).

bullet

21/6/2005: A. Pina, Universidad Publica de Navarra, "European higher education area (EHEA) and e-learning" (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

19/4/2005: M. Theobald, Max Planck Institute for Informatics, "Efficient top-k query processing and self-tuning incremental query expansions" (περίληψη).

bullet

8/3/2005: Φ. Αφράτη, Ε.Μ.Π., "Selecting and using views to compute aggregate queries" (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

8/2/2005 και 5/4/2005: Ι. Ανδρουτσόπουλος, Ο.Π.Α., "Χειρισμός ερωτήσεων ορισμού σε συστήματα ερωταποκρίσεων για συλλογές εγγράφων" (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

25/1/2005: Τ. Σελλής, Ε.Μ.Π., "Ενίσχυση του Παγκόσμιου Ιστού με την τεχνολογία Βάσεων Δεδομένων" (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

11/1/2005: Μ. Βαζιργιάννης, Ο.Π.Α., "T-Rank: Time-aware authority ranking" (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

21/12/2004: Β. Χατζηβασίλογλου, University of Texas at Dallas και Columbia University, "Αυτόματη εκμάθηση αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών και γονιδίων από χιλιάδες κείμενα ερευνητικών άρθρων" (περίληψη).

bullet

13/12/2004: Γ. Παπακωνσταντίνου, University of California, San Diego, "Community-based mediation" (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

7/12/2004: Γ. Σπανουδάκης, City University, London, "Requirements monitoring for service-centric systems" (περίληψη, διαφάνειες). 

bullet

30/11/2004: Μ. Κουτσομπόγερα, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, "Combination of machine learning approaches for error reduction in POS tagging" (περίληψη, διαφάνειες).

bullet

26/10/2004: Α. Βλάχος, University of Cambridge, "Ενεργητική μάθηση με Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης" (περίληψη, διαφάνειεςεργασία).


 


 

Συντήρηση ιστοσελίδων: Νίκος Μπόζοβιτς [nbozovicnospam at aueb dot gr (remove nospam)] Τελευταία ενημέρωση: 29-02-2010